Thursday, December 10, 2009

Kislap

Alay kay R.D. at ipinapautang ko rin kay Patrick Manalo para kay R.R.

Kayo pa rin ang hinahanap-hanap kong sibulan ng tanglaw
Kahit napalilibutan na ako ng mga de-kuryenteng dagitab
Kahit hindi nawawala ang mga sinag kahit sa kadiliman ng gabi...

Sapagka't kayo'y malayo't hindi naaabot ng aming mga kamay
Sapagka't kayo'y hindi nanununog ng mga kapitbahay
Sapagka't kayo'y nagpapaligaya sa napapanglaw na paslit
Sapagka't kayo'y nagbabantay sa mga kawawang yagit
Sapagka't kayo'y mga tuldok ng apoy na sakdal init
Na iginuhit ang larawan ng aking mahal sa langit.

Dahil kayo ang sibulan at tungo ng pangarap
Ng mga mundong papasibol at magbibigay-buhay
Dahil kayo ang hantungan at huling hinagap
Ng mga daigdig na patapos na ang panahon at alay

Kayong mga bituing walang magagawa
Kundi ang magningning at bigyan kami ng gabay na tala
Kayong mga bituing siyang nagtatakda
Ng tadhana ng wala, kundi ng alaala;
Sana'y ang isa sa inyo'y lumiit
At dumalaw dito sa aming daigdig
At hayaan akong siya'y isilid sa isang lamparang di mababasag
Upang ihandog sa musang aking nililiyag.

No comments:

Plurk