Thursday, December 3, 2009

Sulit

Sulit na ang masigaw-sigawan ng gurong madaling makalimot ng iniisip
Basta alam niyang meron kang natututunan at mukha kang nag-iisip
Sulit na ang magsalita nang hindi ka binibigyan ng dagdag na puntos
Tutal hindi ang markado ang pangmatagalang sukat ng galing.
Sulit na ang magkandalintik-lintik na ang isip ko sa pagbabasa
Lalo't ang babaunin namang pang-unawa'y panghabambuhay
Sulit na ang maubusan ng baong wala sa oras sa pamimili
Pagka't ang paglalaanan naman ay siyang pinakahuli
Sulit na ang magkasalubong at mamasdan ang iyong ngiti...
Dahil oo nga naman pala, kahit hindi ako, pag-ibig mananatili.

No comments:

Plurk