Thursday, August 6, 2009

Madilim Man...

Mahirap man,
Malabo man,
Nakakaasar man,
Nakakapagod man,
Nakakayamot man,
Mapanghamon man,
Sino man,
Kailan man,
Saan man,
Ano man,
Paano man...

... hindi sila mga superhero.

Pero sabog man, ang malinaw, hanap ko pa rin ang ngiti mo
Sa malamlam at nagbabadyang sinag ng buwan.

No comments:

Plurk