Saturday, May 23, 2009

Naririto ang kalaban sa ating paligid.SA KUKO NG AGILA
Freddie Aguilar


Mahirap man ang buhay aking matitiis
Basta't walang talikalang nakatali sa leeg
Hirap ay makakaya kung ako ay wala na
Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa

Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga
Sa kuko ng agila kailangan kung makalaya

Kailan ang tamang oras upang labanan ko
ang mga pang aapi sagad na sa aking buto
Ngunit walang kalayaan habang naroroon
Ang kuko ng agila sa leeg ko nakabaon

Ako'y palayain sa kuko ng agilang mapang-alipin

Mahirap man ang buhay aking matitiis
basta't walang talikalang nakatali sa leeg
Ngunit walang kalayaan habang naroroon
sa kuko ng agila sa leeg ko nakabaon

Ako'y palayain sa kuko ng agilang mapang-alipin

(Instrumental)

Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga
Sa kuko ng agila kailangan kung makalaya
Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga
SA kuko ng agila kailangan kong makalaya

Ako'y palayain sa kuko ng agilang mapang-alipin
Ako'y palayain sa kuko ng agilang mapang-alipin

No comments:

Plurk